Bron i Aapa-Tuohilampi

Det kanske svåraste jobbet på leden var bron i Aapa-Tuohilampi. Den skulle göras bärkraftig, så att den skulle vara säker att överskrida. Arbetet påbörjades 24.10.2006 och det tog 10 dagar. Vid byggets olika skeder behövdes grävmaskin, traktor, skopa, gruskärra och timmerkärra. Själva bron gjordes huvudsakligen med motorsåg. Först grävdes fördjupningarna till kistorna. De skulle göras så att grävmaskinen kunde köra till andra sidan.

Leden jämnades samtidigt med grävmaskinen, så den var alltid nära när den behövdes. Efter fördjupningarna var det kistornas tur. Stolparna var ungefär en kilometer från byggplatsen, så de sågades till lämplig mått där och flyttades till byggplatsen med bil. Stolparna var tidigare el-ledningsstolpar som hade bytts åt nya under vägarbetet som pågick i Salla.

Grävning av fördjupningen åt kistorna.

Den andra fördjupningen.

Grävning  av fördjupningen åt kistorna.

Den andra fördjupningen.
Traktor på bron.
Påfyllning av kistan.
Grustransportering till den andra kistan. Påfyllning av kistan.

Utrustning.

Stolparna sågades till 2,60- ja 3,20-meter och de staplades på varandra så att toppen var på samma nivå med jordens nivå. Skåror gjordes på alla stolpar på ändorna. På detta sätt hålldes de stadigt ihop. Skåran gjordes med motorsåg. Till slut försäkrades skårorna med stångar till vilka borrades hål med en borrmaskin som fungerade på bensin.

Sedan var det bärbjälkarnas tur. De var ca. 6 meter långa och 6 stycken gjordes. De bultades fast med stångarna. Efter detta var det grusens tur.
Den hämtades från Aatsinki med traktor. Denna skede skulle göras så, att man fyllde först kistan på vägsidan. Därefter fästes däcket på plats. Inte förrän detta kunde man fylla den andra kistan. När traktorn var på bron testades också bärförmågan. Traktorn vägde ungefär 6000 kg, men bron sviktade inte alls.

Bron blev färdig 8.11.2006. Den förses med ledmärken på båda sidorna varefter den kan tas i bruk.

Utrustning.

Skåra.

Färdig skåra.
Borrmaskin. Borrning.
Bredning av grus.
Borrmaskin som fungerar på bensin. Borrning för stångarna. Bredning av grus.
Färdig bro. Bron från sidan. Bron sett från undersidan.
Färdig bro sett från vägen. Bron från sidan. Bron sett från undersidan.

Snöskoterledens huvudsida