Saijan ympäristön maisemanhoitotyöt 2022

Saijan maisemia hoidettiin välillä 18.7.2022 – 18.11.2022. Tukihenkilönä ja suunnittelijana toimi Erkki Yrjänheikki ja työntekijänä Kari Saariniemi. Työ tehtiin palkkatuella ja päätarkoituksena oli oppia eri työkohteissa käytettävät tekniikat ja saada tätä kautta työtä edistäviä taitoja ja ennen kaikkea itsenäistä toimintaa. Työkohteina olivat mm. metsän maisemallinen harvennus, ympäristön siivous, näkemäalueiden parantaminen ja raivaus eri kohteissa.

Heinäkuu

Uimarannan huussit siivottiin hämähäkin seiteistä ym. Rannassa poistettiin pensaita moottorisahalla ja vietiin risut pois. Saija-Pirtin vanhat ja ruosteiset pömpelit paloiteltiin rälläkällä ja vietiin metallin keräyspisteeseen. Vanhat, ajat sitten käytöstä poistetut ulkohuusit, purettiin ja poltettava jäte toimitettiin jätteenkeräykseen ja puuosat haloiksi. Rimoista poistettiin naulat ja kattohuovat vietiin keräyspisteeseen. Laudat ja rimat sahattiin 30 cm:n haloiksi ja pinottiin Saija-Pirtillä olevaan liiteriin. Saija-Pirtin ympäristö raivattiin ja pihalle kaatunut kelo vietiin pois ja tehtiin haloiksi.

Elokuu

Hautausmaan ympäristöstä kerättiin lintujen levittämät hautakynttilät ja vietiin keräyspisteeseen. Tehtiin uusi kansi kaivoon, jossa ei ole ollut kantta pitkiin aikoihin. Saija-Pirtin päätyportaat korjattiin. Kuntoradoilta siivottiin roskia, mm. muovisäkkejä ja metalliromua. Lossilla raivattiin tienvarret. Kodan nuotiosta kerättiin magneetilla naulat ja vietiin keräyspisteeseen. Kodan ulkohuussi suoristettiin. Lemmenkujan umpeen kasvaneitten tienlaitojen raivaus aloitettiin.

Syyskuu

Lemmenkujalla poistettiin tien päälle tulevia oksia puista, jotta näkyvyys paranee ja oksat eivät osu ohimeneviin autoihin ja traktoreihin. Oksat ja kaadetut puut heitettiin lammasaidan yli, jossa lampaat söivät niistä lehdet. Piippulammen ympäristö raivattiin ja samalla Lossitien risteyksen näkemäalueita avarrettiin. Soramontun ympäristön taimikon harvennus alkoi.

Lokakuu

Soramontun ympäristön taimikot harvennettiin. Rangat jakokunnan maalta vietiin Saija-Pirtille, jossa ne sahattiin pölkyiksi ja pantiin pinoon. Näkemäalueita raivattiin Miuluksentien-, Vaaranlenkin ja Saijantien tienristeyksissä.

Marraskuu

Tukkoon pajuttuneen Anttilasta Leanteriin johtavan vanhan polun ("perinnepolku") ympäristö raivattiin ja tehtiin pieni silta ojan kohdalle. Raskintien liittymän lähellä olleet rangat sahattiin pölkyiksi ja vietiin Saija-Pirtille. Sorroinnivoilla olevan Kiimakaukalon tulipaikan pihalla oleva latuhöylän vetoa haitannut mätäs tasoitettiin ja kanto poistettiin. Raivattiin ympäristöä ja tehtiin pölkkyjä liiteriin. Raivattiin lopuksi pajut pois hiihtoladun pohjalta 600 metrin matkalta Laavuladulla.