Var finns Saija?

Saijas läge Saija ligger i Östra Lappland, ungefär 40 km norr om Salla, nära gränsen till Savukoski kommun. Miljöministeriet noterate Saijas vackra bymiljö landskapligt värdefullt 1993. I byn förenas Aatsinki-älven med Kuola-älven och den vidare med Tenniö-älven. Maltio-ån förenas också med Tenniö-älven. Byn delas av Kolsa-åsen som ligger i riktningen nordväst-sydost och i mitten av byn finns Sarivaara. Åarna som slingrar mellan åsarna och Sarivaara ger sin prägel åt landskapet.