Trafikmärken

På denna sida finns trafikmärkerna som användes på snöskoterleden. Några av märkerna förses med en informativ skylt. Informationstavlorna och annonserna placeras på andra ställen längs leden. Observera, att alla dessa märken inte användes, utan en del beroende på terrängen och vägarna. På vissa ställen kan speciella märken användas.

Trafikmärke

Förklaring

111. Kurva till höger.

112. Kurva till vänster.

113. Kurvor, den första åt höger.

114. Kurvor, den första åt vänster.

154. Skidspår.

161. Vägkorsning.

162. Korsning med avtagsväg.

163. Korsning med avtagsväg.

164. Korsning med avtagsväg.

189. Annan fara.

231. Väjningsplikt i korsning.

232. Obligatorisk stopp.

362. Fartbegränsning upphör.

363. Fartbegränsning.

363. Fartbegränsningsområde.

364. Fartbegränsningsområdet upphör.

426. Snöskoterled.

Snöskoterledens huvudsida