Sallan raja - Alakurtti

Työt Venäjällä aloitettiin 7.8. merkitsemällä reittiä ja tarkistamalla reittilinjausta. Tarkistuksen yhteydessä reitin linjausta päätettiin muuttaa, ja reitti lyheni noin 20 km. Kelkkareitin raivaustyöt käynnistyivät kahden miehen voimalla 15.8.2006. Kolmas mies aloitti syykuussa ja hän oli pari kuukautta töissä. Muut jatkoivat marraskuun loppuun. Kelkkareitti käytiin läpi kokonaisuudessaan. Rajavyöhykkeelle tarvittiin erikoislupa, ja siellä reitistä jäi raivaamatta noin kaksi kilometriä, kunnes talvi ja pakkaset tulivat. Työt jatkuvat lumien sulettua.

Näihin karttoihin on merkitty Venäjän puoleinen moottorikelkkailureitti Sallan raja-asemalta Alakurttiin.

Reitti Sallan rajalta Kuolajärvelle.

Reitti Kuolajärveltä Kairalaan.

Reitti kulkee välillä kylättömissä maisemissa.

Saavutaan Vuorijärvelle.

Reitti Vuorijärveltä Alakurttiin.


Pääsivulle