Sallas gräns - Alakurtti

Arbetet i Ryssland påbörjades 7.8. med att märka leden och inspektion av ledlinjeringen. I samband med inspektionen bestämdes att linjeringen skulle ändras, och leden förkortades med 20 km. Röjningen påbörjades med två män 15.8.2006. Tredje mannen började i september och han arbetade i två månader. De andra fortsatte till slutet av november. Snöskoterleden gjordes klar på hela sträckan. På gränszonen behövdes en speciell tillstånd och där kunde man inte röja på en sträcka av två kilometer. Sen kom vintern och kölden. Arbetet fortsätter när snön har smält.

På dessa kartor har snöskoterleden markerats från Sallas gränstation till Alakurtti.Bilder från Ryssland

Snöskoterledens huvudsida