Bilder från Ryssland

Text och bilder: Vesa Haataja
Översättning: Kari Saariniemi

Snöskoterleden Kutsajoki Röjning i gamla Salla
Snöskoterleden går längs en gammal järnvägsbank (20 km) sk. ingenjörslinje till Kairala (Kuolajärvi). Kutsajoki. Leden går över älven ovan från detta ställe. Vägen går längs älvarna Auhti- och Nilunttijärvi till Tuutijärvi. Bilden är tagen söderut. Röjning i gamla Salla.
Ojalla Röjningasarbetare 1 Röjningsarbetare 2
Vid diken. Järnvägsbanken är bruten på tvä ställen mellan ingenjörslinjen - Kairala (Kuolajärvi). Omkörningen har röjts söderut om banken. Röjning av leden. Röjare.
Viktor ringer Viktor granskar kartan Kafé
Viktor ringer. Den dåliga mottagningen av mobiltelefonen är en säkerhetsrisk på andra sidan om gränsen. Viktor granskar leden från kartan 8.8.2006 nära Vuorijärvi. Kafé i Kairala (Kuolajärvi).
Ca. 30 km från gränsen.
Inkvartering På vägens botten Bro på Rysslands sida
Inkvarteringsplats i Vuorijärvi.
För sex personer.
Vägspåren måste också röjas, därför att de som oanvända var igenväxta på många ställen. Några broar skall byggas på leden.
Vuorijoki Röjning Gamla Salla
Bron i Vuorijoki ska också förnyas. Massiva träd fälldes också på leden. Tallar vid vägkanten nära den fd. kyrkbyn. Vägen till Alakurtti till vänster.
Möte i Alakurtti Kutsajoki Planläggning på kartan.
Sallas kommunala byggmästare följer omsorgsfullt, när Alakurttis kommunaldirektör Stepan M. Olenitsh demonstrerar snöskoterleden. Ledlinjens granskningsresa i Kutsajoki i augusti 2006.

Planläggning på kartan. V. Tuhkala och S.M. Olenitsh i Alakurtti.

Aapajärvi-Kuolajärvi Vuorijärvi från Mustavaara Startmorgon i Vuorijärvi
Aapajärvi - Kuolajärvi -leden. Vuorijärvi från Mustavaara. Startmorgon i Vuorijärvi.
Brobygge Testning av bron En liten bro
Brobygge i Ylä-Kutsajoki. Testning av bron i Enjanjoki mellan Alkurtti och Vuorijärvi. En liten bro.

Leden i Ryssland

Snöskoterledens huvudsida